navnepræfiks

Term: 
navnepræfiks
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namnprefix
Sidhänvisning: 
43
Definition: 
[foranstillet led til et navn]
Publikationer där termen förekommer: