navngivning

Term: 
navngivning
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namngivning
Sidhänvisning: 
29
Definition: 
at give et barn dets navn
Publikationer där termen förekommer: