nedsetjande namn

Term: 
nedsetjande namn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
nedsättande namn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
pejorativ, klengjenamn