Neumüller Kristina

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen
E-post: 
kristina.neumuller[at]isof.se
Övrig information: 

- Ortnamn och personnamn från tidigmodern tid

- Namnteori