nominativspatronym

Term: 
nominativspatronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
nominativpatronymikon
Sidhänvisning: 
45
Definition: 
[fadernavnet i nominativ]