Nyhetsbrev 6, oktober 2006

Danmark

Afhandling om -holt-navne

 

Den 12. juni forsvarede Birgit Eggert sin ph.d-afhandling om danske navne på -holt med Mats Wahlberg, Tom Schmidt og Bent Jørgensen i bedømmelsesudvalget. Afhandlingen favner bredt ved både at behandle bebyggelses- og naturnavne samt moderne navngivninger af huse o.s.v. med forbillede i den gamle navnegruppe. Desværre foreligger afhandlingen kun i et mindre antal reprotryk, men Birgit vil arbejde videre med en monografi over den ældre navnegruppe.

 

En rund fødselsdag

 

En måned senere, 5. juli, fyldte Gillian Fellows-Jensen 70 år, og det blev fejret med en reception, hvor familie, venner og kolleger havde trodset hedebølgen og var talstærkt mødt op fra ind- og udland. Peder Gammeltoft og Bent Jørgensen kunne samtidig præsentere festskriftet "Names through the Looking-Glass" med 18 bidrag fra gamle elever og udenlandske kolleger. Det længste bidrag er dog Bente Holmbergs oversigt over Gillians imponerende publikationsliste, som fylder 28 sider.

 

Danmarks Stednavne

 

Et nyt bind i serien Danmarks Stednavne ventes sidst på efteråret. Bent Jørgensen fortsætter gennemgangen af navnestoffet fra det snart hedengangne Københavns Amt, hvor Smørum Herred udkom som bind 19-20 i 1988 og 1990, mens øerne Amager og Saltholm i Sokkelund Herred udkom som bind 22 i 1995. Nu publiceres bind 25 med den sjællandske del af Sokkelund Herred, der omkranser København.

 

Ph.d.kursus i stednavnetolkning

 

Bent Jørgensen og Bente Holmberg afholder et mini-ph.d.kursus i efteråret med hovedvægten på tolkningen af stednavne, herunder metoder og tolkningsstrategi. Deltagerne kommer fra Afdeling fra Navneforskning og Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.

 

Succes med hjemmesiden

 

Afdeling for Navneforsknings hjemmeside er fortsat en af de mest besøgte hjemmesider på Københavns Universitet. Der arbejdes løbende med udbygning og forbedringer, og så er det jo glædeligt, at forskningsområdet faktisk interesserer et bredt publikum.

 

Muslimske personnavne

 

Eva Villarsen Meldgaard har stillet en omfattende undersøgelse af de muslimske fornavnes betydning og forekomst i Danmark til rådighed for Afdeling for Navneforskning. I samråd med Eva er undersøgelsen nu gjort tilgængelig som en PDF-fil via hjemmesiden www.navneforskning.dk.

 

 

 

Seminarrække

 

Afdeling for Navneforsknings seminarrække satser i efteråret 2006 på tre sikre navne:

Fredag 6. oktober. Gillian Fellows-Jensen: ”Place-names as evidence of Scandinavian influence in Scotland”

Fredag 3. november. Eva Meldgaard: ”Muslimske fornavne i Danmark”

Fredag 24. november. Bent Jørgensen: ”Danmarks Stednavne bd. 25 - et rundt hjørne?”.

 

Torp-symposium

 

Peder Gammeltoft, Peder Dam, Johnny Gøgsig Jakobsen og Ola Svensson er langt fremme med planer for et symposium om torp-navne, der afholdes i Malmö i foråret 2007. Symposiet er ikke et formelt NORNA-symposium, men det er en opfølgning af NORNAs torp-symposium i Jaruplund 2002.

 

Nyt navneforskerstipendium

 

Salget af rapporten fra SPNS-, SNSBI- og NORNA-konferencen, Cultural Contacts in the North Atlantic Region, Shetland 2003, har givet et pænt afkast. Overskuddet er faktisk så stort at udgiverne har besluttet at oprette et rejselegat for værdigt trængende speciale- og ph.d.-studerendes deltagelse i navnekonferencer og -symposier i de tre samfunds regi. Legatet forventes uddelt første gang i januar 2007, med ansøgningsfrist i december 2006. Et opslag med nærmere detaljer vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

 

Michael Lerche-Nielsen

 

Finland

NORNAs 37. symposium i Estland

NORNAs 37. symposium 'Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet 2'
(arbetstiteln) organiseras i Estland i maj 2008. Första utskicket
skickas ut i början av 2007. Arrangörerna är Leila Mattfolk, Marianne
Blomqvist och Terhi Ainiala.

Marja Viljamaa-Laakso avliden

Namnplanerare Marja Viljamaa-Laakso dog nedbruten av en allvarlig
sjukdom i juli 2006. Hon jobbade som namnplanerare i Esbo över 30 år.
Hennes arbete inom namnplaneringen och namnvård kan beskrivas som
fundamental och grundläggande. Namnplaneringen i Esbo fungerade även som
modell för andra kommuner.

Terhi Ainiala

 

 

 

 

 

Island

 

Árni Magnússon institutet for islandske studier

 

Den 1. september blev Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræ›um en realitet. Samtidig blev Örnefnastofnun Íslands nedlagt, men navneforskning bliver én af det nye instituts opgaver. Leder af institutet er professor Vésteinn Ólason der ledede den tidligere Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Tre andre instituter blev også en del af det nye institut, Or›abók Háskólans, Íslensk málstö› og Stofnun Sigur›ar Nordals. Alle medarbejdere fortsætter i deres stillinger, og de fire forhenværende ledere bliver tilbudt en forskerstilling ved det nye institut med visse administrative forpligtelser som afdelingsledere. Det nye institut er fordelt på fire bygninger, men der er planer om at bygge et nyt hus for den samlede virksomhed i nærheden af Universitetsbiblioteket. Der er udsigter til at den skal stå færdig 2011.

 

Ny bog om stednavne

Det er en glædelig nyhed at der er udkommet en ny bog om islandske stednavne. Bogen er af Rúna K. Tetzschner, specialist ved Islands Nationalmuseum, og hedder Nytjar í nöfnum. Örnefni í nágrenni Hóla í Hjaltadal. Rit Hólarannsóknarinnar. 146 sider. (Hólarannsóknin. Örnefnastofnun Íslands. Hólar í Hjaltadal 2006, ISBN 9979-9765-0-0). Rúna har undersøgt stednavne som Kálfssta›ir, Nautabú, Geitager›i, Kolluger›i, Tra›arhóll og Bygghóll i nærheden af Hólar med en omfattende sammenligning med tilsvarende stednavne i hele Island, og hendes bog handler bl.a. om forskellig udnyttelse af landet i tidligere tider. Nytjar í nöfnum er den første bog i rækken af publikationer der vil blive udgivet som resultat af det omfattende og internationale Hólar-projekt, arkeologiske og kulturhistoriske undersøgelser af bispesædet i Hólar på Nordlandet der blev stiftet 1106 og derfor fejrer sit 900 års jubilæum i år.

 

Norske stednavne på Island

 

En artikel om norske stednavne og sværtolkede stednavne i Eyjafjör›ur af Tryggvi Gíslason, fhv. rektor i Akureyri, udkom i april i wb-skriftet www.Nefnir.is på islandsk.

 

Islændingenes navne

 

Bogen Nöfn Íslendinga af Gu›rún Kvaran og Sigur›ur Jónsson frá Arnarvatni, udg. 1991, er nu udgivet på Nettet under www.edda.is, vefbaekur Eddu, og kan bruges ved anskaffelse af en webnøgle. Gu›rún er i gang med en revision af bogen, og den forventes at udkomme i løbet af 2007.

 

Borgarnes 2007

 

Forberedelserne til 14. nordiske navneforskerkongressen i Borgarnes 10.-14. august 2007 går efter planen. Omkring 40 deltagere har allerede meldt sig med 15 foredrag. Vi har plads til ca 60 deltagere. Fristen til at anmelde deltagelse er til 1 december.

 

 

 

 

 

NORNA-stipendium 2007

 

Tre navneforskere søgte om NORNA-stipendiet 2007.  NORNA-komitéen besluttede at tildele Benedicta Windt, Norge, stipendiet for at deltage i 14. nordiske navneforskerkongressen i Borgarnes.

Svavar Sigmundsson

 

Norge

Nytt om namn

Midt i sommerferien kom meldingsbladet Nytt om namn nr. 43, som bl.a. inneholder to artikler som bygger på studentoppgaver om navnenormering – nasjonalt og internasjonalt. Her er ellers bl.a. rapport om vedtak i Klagenemnda for stedsnavnsaker, et fyldig meldingsstoff, mindre artikler om navn og omtaler av åtte bøker.

Namn og nemne

Tidsskriftet Namn og nemne 22 (2005), som ble forsinket på grunn av tekniske problemer ved trykkeriet, utkom på forsommeren. Nærmere halve heftet er viet Vidar Haslums doktordisputas, med innlegg fra opponentene (Vibeke Dalberg og Inge Særheim) og svar fra doktoranden. Her er ellers bl.a. en artikkel om tilnavn, en om «nye navnekulturer» og en om «Geografiske navn i diverse språk», som er en utvidet versjon av artikkelen med samme tittel trykt i Nytt om namn 42.

Lind på nett?

I Oslo er det satt i gang et pilotprosjekt med tanke på å få gjort E.H. Linds Norsk-isländska dopnamn tilgjengelig over nettet. Materialet er skannet inn og blir nå korrekturlest før det skal konverteres til databaseformat. Et neste skritt vil bli å slå sammen første bind og supplementsbindet, og det vil også være et mål å få til en samordning med Riksarkivets personnavndatabaser. Dette vil imidlertid ligge et stykke fram i tid, og hele prosjektet vil være avhengig av offentlige prosjektmidler for å bli realisert.

Lov om stadnamn

Endringene i lov om stadnamn trådte i kraft 1. august, men de nye, tilpassete forskriftene lar vente på seg. Så vel fagmiljøet som en rekke interesseorganisasjoner har hatt anledning til å kommentere departementets forslag. Den endrete loven finnes på nettadressen http://www.lovdata.no/all/hl-19900518-011.html, og de tilhørende forskriftene vil også bli gjort tilgjengelige gjennom en lenke fra samme adresse, så snart de foreligger. Her kan også minnes om hjemmesidene til navnekonsulenttjenesten (http://www.stedsnavn.org/), der man finner lenker til en rekke nyttige nettsteder.

 

 

Nasjonal navnekonferanse

Den 11. nasjonale konferansen i namnegransking finner sted på Blindern den 10.  november 2006.  Emnet er endret fra det som ble annonsert i forrige nyhetsbrev, og tittelen er nå – kort og godt – Personnamn og personnamnbruk  i kronologisk, geografisk og sosialt perspektiv – kva impulsar og mentale haldningar styrer namngjevinga? Programmet inneholder ikke mindre enn 11 foredrag, og innledes av Terhi Ainiala, som skal ta for seg Namnforskningens generella aspekter och framtidens utmaningar. I etterkant av konferansen blir det holdt landsmøte i Norsk namnelag.

Påmelding til konferansen kan sendes innen 6. november 2006 til Navnegransking, postboks 1011 Blindern, 0315 Oslo. Tel. 22 85 43 78 eller i e-post til botolv.helleland@iln.uio.no.

Tom Schmidt

 

 

Sverige

 

SOFI byter namn

Regeringen beslutade i juni 2006 att Språk- och folkminnesinstitutet från och med den 1 juli i år får nya uppgifter på språkvårdens område och blir en central myndighet för språket. Samtidigt byter myndigheten namn till Institutet för språk och folkminnen.

I myndighetens nya instruktion står bland annat att den ”har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige.” Myndigheten skall också ”bedriva forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde”.

 

 

Professuren i namnforskning

 

Svante Strandberg går i pension under 2007 och lämnar därmed sin anställning som professor vid Uppsala universitet. Professuren ska återbesättas och har därför varit utlyst. Beskrivningen av anställningen är något utförligare än tidigare och den rubriceras nu som ”Professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning”. Vi ansökningstidens utgång hade fem sökande anmält intresse: Stefan Brink, Staffan Fridell, Eva Nyman, Staffan Nyström och Mats Wahlberg.

 

 

Ny bok om måla-namn  

 

Det är inte så ofta vi får se en ny bok eller annan större framställning som ägnas något av våra vanligaste namnelement. Men nu har det hänt. Prof. Jan Paul Strid har författat en volym på 169 sidor om ortnamn på -måla, -målen (Måla, Målen) som givits ut av Sällskapet Runica et Mediævalia (Runica et Mediævalia, Opuscula 10; Stockholm 2006, ISBN 91-88568-29-6). Bokens titel är ”Från Mumsmålen till Duvemåla. Den svenska måla-kolonisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie” och den kan beställas från staffan.nystrom@raa.se.

 

 

 

Framstående namnforskare ur tiden
 
Till sist är det är smärtsam plikt att meddela att tre framstående svenska namnforskare och NORNA-medlemmar har avlidit under året: Bertil Ejder, Lars Hellberg och Lennart Moberg.  

 

Staffan Nyström