nyskapat namn

Term: 
nyskapat namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
nyskapat namn
Sidhänvisning: 
93
Definition: 
Nyskapade namn bildas med element, vilkas form och kombination endast begränsas av språkets fonotaktiska regler.