oavkortat lärt namn

Term: 
oavkortat lärt namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
oavkortat lärt namn
Sidhänvisning: 
93, 341 ff.
Definition: 
Namn innehållande element från de klassiska språken. Till lärda namn förs namn som slutar på latinskt -(i)us och grekiskt -ander.
Exempel: 
Salenius, Salander