OBS. NY FRIST FOR ABSTRAKT. Norsk stadnamnarkiv i 100 år. Jubileumskonferanse i Bergen 27.–28. oktober 2021.

Hausten 2021, onsdag 27. og torsdag 28. oktober, vert det skipa jubileumskonferanse i samband med at Norsk stadnamnarkiv er 100 år i 2021. Sjå presentasjonen under denne lenka: https://www.uib.no/ub/fagressurser/spesialsamlingene/141237/norsk-stadna...

Under denne lenka finst all informasjon om konferansen, tidsplan og påmeldingsskjema for dei som vil ha innlegg på konferansen.

NY FRIST FOR INNSENDING AV SAMANDRAG (ABSTRAKT) FOR INNLEGG ER: 15.03.21.

Venleg helsing
Gunnstein Akselberg
på vegner av arrangementskomiteen

Datum: 
onsdag, oktober 27, 2021 till torsdag, oktober 28, 2021