ogiftnamn

Term: 
ogiftnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
ogiftnamn
Sidhänvisning: 
121
Definition: 
Ett namn en person burit som ogift. För kvinnor brukas ibland termen flicknamn.
Korsreferens: 
flicknamn