Ole-Jørgen Johannessen & Tom Schmidt (red.): Etymologiens plass i navneforskningen

Undertitel: 
Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. maj 2010.
Information: 

NORNA-rapporter 87

Publiceringsår: 
2011
Beställ: 
http://www2.sofi.se/NORNA/Temporart/NORNArapport87reklameblad.doc