onomastik

Term: 
onomastik
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
onomastik
Sidhänvisning: 
177
Definition: 
”navneforskning”
Publikationer där termen förekommer: