onomastik

Term: 
onomastik
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
onomastik
Sidhänvisning: 
145
Definition: 
namnegransking/navneforskning/namnforskning
Kommentar: 
Recension av Helleland.