opkaldsprincip

Term: 
opkaldsprincip
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
uppkallelseprincip
Sidhänvisning: 
122
Definition: 
det at opkalde et barn efter en berømt slægtning, ofte bedstefaderen
Korsreferens: 
repetitionsprincippet
Publikationer där termen förekommer: