Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 13. Ortnamnen i Stångenäs härad.

Undertitel: 
2. Naturnamn.
Information: 

Ortnamnen i Stångenäs härad ingår i serieverket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län och är skriven av Birgit Falck-Kjällquist. Här behandlas namn i det område som i dag utgörs av Lysekils kommun. I boken förklaras och kommenteras namn på sjöar, vattendrag, vägar och stigar, hamnar, berg, mossar, myrar och ängar med mera - namn som inte betecknar bebyggelse.

Publiceringsår: 
2015
Beställ: 
dag@sprakochfolkminnen.se