Ortnamnssällskapet i Uppsala: Uppländska namnstudier

Undertitel: 
Valda namnspalter ur Upsala Nya Tidning 1982-2002
Information: 

Boken innehåller nära hundra hittills svåråtkomliga artiklar om uppländska ort- och personnamn, från början skrivna som Namnspalter i Upsala Nya Tidning av medlemmar i Ortnamnssällskapet i Uppsala mellan 1982 och 2002.

Publiceringsår: 
08.05.2012
Beställ: 
katharina.leibring@sofi.se