parentonymikon

Term: 
parentonymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
parentonymikon
Sidhänvisning: 
121
Definition: 
Namn efter förälder.