parnamn

Term: 
parnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
parnamn
Sidhänvisning: 
29, 46 ff.
Definition: 
En kombination av två namn där vilket som helst av (eller båda) namnen kan vara tilltalsnamn.
Exempel: 
Anna Maria, Britta Sara
Publikationer där termen förekommer: