patronym

Term: 
patronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
patronymikon
Sidhänvisning: 
81
Definition: 
tilnavnet dannet en navnebærerens faders navn
Publikationer där termen förekommer: