patronym

Term: 
patronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
patronymikon
Sidhänvisning: 
105
Definition: 
[oprindeligt tilføjet navn som er dannet til en fars navn]