patronymikon

Term: 
patronymikon
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
patronymikon
Sidhänvisning: 
123
Definition: 
"at tilføje, hvem man var søn af"
Exempel: 
Regnar Losbrogs søn Ubbe kendes som Ubbe Regnarsøn; i vestgerm. sprog kunne tilføjes -ing (i stedet for -søn) Wülfing, Fielding, Browning.
Publikationer där termen förekommer: