patronymikon

Term: 
patronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
patronymikon
Sidhänvisning: 
21
Definition: 
Ett patronymikon är ett tillägg till förnamnet som anger namnet, normalt förnamnet, på bärarens far.