patronymikon

Term: 
patronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
patronymikon
Sidhänvisning: 
121
Definition: 
Namn efter fader, farsnamn.
Exempel: 
(Lars) Andersson, (Stina) Andersdotter