patronymisk slægtsnavn

Term: 
patronymisk slægtsnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
patronymiskt släktnamn [ärftligt patronymikon/sekundärpatronymikon]
Sidhänvisning: 
9
Definition: 
[arveligt patronym]
Exempel: 
Holgersen (= medlem af familien Holgersen)
Publikationer där termen förekommer: