pejorativt namn

Term: 
pejorativt namn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
pejorativt namn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
nedsetjande namn