personnavn

Term: 
personnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
personnamn
Sidhänvisning: 
238
Definition: 
[navn på en person]
Publikationer där termen förekommer: