personnavn

Term: 
personnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
personnamn
Sidhänvisning: 
203
Definition: 
[navn til personer]
Publikationer där termen förekommer: