personnemne

Term: 
personnemne
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
personbeteckning
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Exempel: 
nordmann, fiskar, jente osv.