pigenavnetypologisk

Term: 
pigenavnetypologisk
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
x
Definition: 
[fornavn som har karakter af pigenavn]
Publikationer där termen förekommer: