proffessionsnavn

Term: 
proffessionsnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namn bildat till en yrkesbeteckning
Sidhänvisning: 
126
Definition: 
[slægtsnavn/tilnavn som betegner en proffession]
Exempel: 
Bødker, Møller
Publikationer där termen förekommer: