proprialisering

Term: 
proprialisering
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
proprialisering
Sidhänvisning: 
10
Definition: 
”semantisk tømning med påfølgende tilførsel af ny type indhold”
Kommentar: 
det er det monoreferentielle der tilføres ved proprialiseringen