proprium

Term: 
proprium
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
proprium
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Definition: 
Motsett appellativ (samnamn)
Korsreferens: 
særnamn