Protokoll 85, 14 augusti 2007, Borgarnes

NORNA                                    Referat 85

v/ Tom Schmidt

Navnegransking

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Universitetet i Oslo

Pb. 1011 Blindern

NO-0315 Oslo

Tlf. (+47) 22 85 43 76

Telefaks (+47) 22 85 43 81

e-post: tom.schmidt@iln.uio.no

 

 

Referat fra NORNA-møte 84,  11. august 2007, NORNA-kongressen 14. august og NORNA-møte nr. 85, 14. august 2007 i Borgarnes, Ísland. 

 

Den avtroppende NORNA-komiteen holdt sitt siste møte 11. august. Da referenten gikk ut i permisjon umiddelbart etter kongressen, vil referatet (nr. 84) bli sendt ut så snart han er tilbake i arbeid.

 

Referat fra kongressen, ført i pennen av Peder Gammeltoft, følger som vedlegg. 

Tirsdag 14. august 2007 holdt den nye NORNA-komitéen et kort møte på Hotel Borgarnes, Borgarnes, Ísland under ledelse av den nyvalgte formannen, Ole-Jørgen Johannessen, Norge. Følgende saker ble behandlet:

1. til nestleder ble valgt Gudrun Kvaran, Ísland.

2. til sekretær ble utpekt Tom Schmidt, Norge.

3. Diverse spørsmål ble kort drøftet: Komitéen tar sikte på å holde et møte rundt årsskiftet 2007/2008; arbeidsmåter innen komitéen og symposiene ble drøftet. Videre ble det gitt korte orienteringer om NORNA-lex og komitéen for personnavnterminologi.
Fram til neste møte i komitéen må medlemmene holde innbyrdes kontakt pr. e-post.

 

 

Ole-Jørgen Johannessen

formann

 

 

Tom Schmidt

sekretær

 

 

 

Som vedlegg følger:

 

1. Referat av NORNA-møtet (kongressen) 14. august

2. Reklameark for Inge Særheim: Stadnamn i Rogaland

3. Reklameark for Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold. 7. Tune.