Protokoll från kongressen i Stavanger den 10 juni 2016