proveniensnavn

Term: 
proveniensnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namn bildat till en ursprungsbeteckning
Sidhänvisning: 
126
Definition: 
[tilføjet navn som betegner navnebærerens geografiske oprindelse]
Exempel: 
Laaland, Jyde.
Publikationer där termen förekommer: