Regionale og sociale aspekter på dansk fornavneskik i København over for Sydvestjylland omkring år 1900.

Författare: 
Eva Villarsen Meldgaard
Utgivningsort: 
Uppsala
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Regional och social variation i nordiskt personnamnsskick. Red. Sigurd Fries & Roland Otterbjörk
Serie: 
NORNA-rapporter 29
Sidor: 
88–95