særnamn

Term: 
særnamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
proprium
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
proprium