særnavn

Term: 
særnavn
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
138
Definition: 
”navn der i en tidsperiode er på top-ti-listen … i kun et område”
Kommentar: 
[dvs. navne som kun er populære i en del af landet på et bestemt tidspunkt; modsat fællesnavne]
Publikationer där termen förekommer: