sammenskrevet form

Term: 
sammenskrevet form
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
sammanskriven form
Sidhänvisning: 
55
Definition: 
[to fornavne der er skrevet sammen som ét navn]
Publikationer där termen förekommer: