sammenskrivning

Term: 
sammenskrivning
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
sammanskrivning
Sidhänvisning: 
153
Definition: 
[to fornavne der er skrevet sammen som ét navn]
Publikationer där termen förekommer: