samnamn

Term: 
samnamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
appellativ
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
appellativ