sekundærpatronym

Term: 
sekundærpatronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
sekundärpatronymikon
Sidhänvisning: 
20
Definition: 
[sen-navn der bruges som arveligt efternavn]
Kommentar: 
der henvises i kilden til Kousgård Sørensen 1983 s. 142
Publikationer där termen förekommer: