-sen-navn

Term: 
-sen-navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
son-namn
Sidhänvisning: 
223
Definition: 
[efternavn som ender på -sen]