-sen-navn

Term: 
-sen-navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
son-namn
Sidhänvisning: 
129
Definition: 
[sekundært patronym på -sen]