-sen-navn

Term: 
-sen-navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
son-namn
Sidhänvisning: 
81
Definition: 
”oprindeligt patronym”
Publikationer där termen förekommer: