simpleks

Term: 
simpleks
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
simplex
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
usamansett namn