Sjuttonde nordiska namnforskarkongressen 8.-11.6.2021

  • Posted on: 17 September 2020
  • By: Väinö Syrjälä

Den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen kommer att hållas i Finland 8.-11.6.2021 med temat Namn och gränser.

Med hänsyn till det pågående coronaläget har vi beslutat att genomföra kongressen virtuellt vilket ger möjlighet att delta på distans, med föredrag eller utan. Beroende på hur förhållandena utvecklas fram till sommaren 2021 hoppas vi att vi även kan välkomna er på plats, och i så fall blir det möjligt att delta antingen på distans eller på plats. Om konferensen kan genomföras på plats blir det på Helsingfors universitet. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt både med utskick och på vår webbsida.

Mer information hittar du från det andra utskicket (bifogad fil) samt från kongressens webbsida: https://www.helsinki.fi/sv/konferenser/den-sjuttonde-nordiska-namnforska...

Just nu är du välkommen att skicka in ditt abstrakt (senast den 31 oktober 2020), följ länken på kongressens webbsida.

Ladda ner: