Skånes ortnamn; Norra Åsbo härad (Carl-Erik Lundbladh), Västra Göinge härad med Hässleholms stad (Claes Ringdahl)

Information: 

Två delar i serien Skånes ortnamn. A. Bebyggelsenamn utkom under 2008 och har tidigare inte annonserats här. Det är del 13, Norra Åsbo härad av Carl-Erik Lundbladh och del 22, Västra Göinge härad med Hässleholms stad av Claes Ringdahl. Båda är utgivna av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL).

Publiceringsår: 
2008
Beställ: 
http://www.sofi.se/