släktnamn

Term: 
släktnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
släktnamn
Sidhänvisning: 
25
Definition: 
Ett släktnamn är ett i rakt nedstigande led ärftligt eller bland syskon överfört tillnamn, som är avsett att markera tillhörighet till en släkt. I praktiken nöjer jag mig med kravet att det blivit brukat i två på varandra följande generationer eller av tv