släktnamn

Term: 
släktnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
släktnamn
Sidhänvisning: 
122
Definition: 
Ett i rakt nedstigande led ärftligt tillnamn, som är avsett att makera tillhörighet till en släkt, i äldre litteratur också kallat familjenamn, ättnamn. Den nu gängse termen är efternamn.
Korsreferens: 
efternamn, familjenamn, ättnamn, ärftligt tillnamn